להתחברות

פלורליזם ורב תרבותיות

מספר המפגשים

מספר המפגשים

6 מפגשים  של 4 שעות אקדמיות כל אחד

2 מפגשי מבוא

2 מפגשי מבוא

כל מטלה = 10% מהציון

3 מפגשי הכנת סוגיות קבוצתיות

3 מפגשי הכנת סוגיות קבוצתיות

כל מטלה = 15% מהציון

רפרט מסכם

רפרט מסכם

הצגה בכיתה של הסוגיה שפתחתם
= 25% מהציון

 

עבודה סופית

עבודה סופית

עבודה מסכמת = 50% מהציון

עיבוד של המשובים מהכיתה ומהמורה על הפרזנטציה