להתחברות

פלורליזם ורב תרבותיות

הגדרת הפלורליזם | עמוד דיון

תמצית

הגדרת הפלורליזם

סוסים, עורבים, פרפרים, ארנבות, ג'ירפות

סיכום

הדיון

x

הגדירו את המושג 'סובלנות'.

הגדרה

הגדרה

זהר סרי

רינה לונדון

ציפי שניר

הילה ואנון

שרה ניר

חנוך עמדי

בתיה ברוקנטל

אבישי אדרי

קרן זנו

פלורה גולצ'ה

שפרה כהן

תמי גולומב

x

הביאו דוגמא קונקרטית מחיינו כיום – התואמת להגדרה ספציפית זו .

מקרה לדוגמא

מקרה לדוגמא

בן יכין

זהר סרי

רינה לונדון

ציפי שניר

מירב פחימה

תגובה לקבוצות

x

לחצו כאן למעבר להגדרת הפלורליזם
קראו את אחת ההגדרות שם ודונו בשאלה :
האם אתם מסכימים עם הגדרתם את מושג הפלורליזם ?
מה ההבדל בינה לבין הגדרת הסובלנות שאתם הצעתם ?

סובלנות

סובלנות

x

לחצו כאן למעבר להגדרת הרב-תרבותיות
קראו את אחת ההגדרות שם ודונו בשאלה :
האם אתם מסכימים עם הגדרתם את מושג הרב -תרבותיות ?
מה ההבדל בינה לבין הגדרת הסובלנות שאתם הצעתם ?

רב-תרבותיות

רב-תרבותיות

שלומית פרץ

2 תגובות
  • שלומית פרץ

  • שלומית פרץ

דורון חיים

תוכן עניינים

תגובה לקבוצות

לקריאה

תגובות אחרונות

user profile image
תמי גולומב
5.03.2020 11:52

מגוון דעות. הקשבה והכלה של דעות שונות ומגוונות גם כששונה מהדעה שלי.

user profile image
דורון חיים
5.03.2020 11:27

רב תרבותיות – תפיסת עולם מדינית אשר מקבלת זהויות ותרבויות שונות כשוות בפני החוק

user profile image
שפרה כהן
5.03.2020 11:18

פלורליזם פירושו רבגוניות. זוהי תפיסת עולם התומכת בזכותם של יחידים וקבוצות בחברה להביע את עמדותיהם ולנהוג בהתאם לכך. תפיסת עולם מושתת על כבוד הדדי ועל הזכות להיות שונה. הפלורליזים מכבד את ריבוי הקולות האנושיים ואת ביטוייהם המגוונים. הפלורליזם הוא אחד מערכי היסוד של הדמוקרטיה.

user profile image
פלורה גולצ'ה
5.03.2020 11:18

פלורליזם – כאשר ישנם דרכי חשיבה אשר אינן תמיד עולות בקנה אחד. קבלה של זהויות תרבותיות שונות. הפלורליזם מכבד את ריבוי הקולות האנושיים ואת ביטוייהם המגוונים, והוא אחד הערכים המרכזיים של הדמוקרטיה.

user profile image
קרן זנו
5.03.2020 11:16

פלורליזים- ריבוי דעות. קבלת יעות שונות ומגוונות  

user profile image
אבישי אדרי
5.03.2020 11:16

להכיר בזכויות המיעוט. פלורליזם מכירה בכך כי למין האנושי יש דרכי חשיבה שונות אשר אינן עולות בקנה אחד. יש להעניק שוויון זכויות וחופש ביטוי לקבוצות שונות בחברה.

user profile image
שלומית פרץ
5.03.2020 11:16

מילה

user profile image
שלומית פרץ
5.03.2020 11:16

מילה

user profile image
מירב פחימה
5.03.2020 11:15

דוגמא מובהקת לפלורליזם ניתן לראות בפוליטיקה בישראל. ישראל הינה מדינה דמוקרטית ובה יש ריבוי מפלגות שכל אחת מייצגת גוון אחר באוכלוסיה ולכולן יש מקום שווה.

user profile image
ציפי שניר
5.03.2020 11:15

הבחירות נותנים לכל הצדדים אפשרות להביע את עמדתם.

משתתפים